Антон Радев

Бизнесът – това са хората
Интернет – това са хората
Виждаме, че двете имат много прилики и малко разлики
Продавай продукти, които ти би искал да ползваш
Предлагай услуги, за които ти би платил
Някога срещал ли си продукт на пазара, който всички обичат?
Без философия и принципи в бизнеса
Няма посока, просперитет и полезност за обществото
Грижи се за обществото. То е твоята основа, помощ и път